Uitrollen Geluksroutes

Uitrollen Geluksroutes
Voor de 'Evaluatiestudie Geluksroutes' helpt de Geluksacademie gemeenten bij het inrichten van een Geluksroute. Daarmee kan een gemeente, welzijnsorganisatie of woningbouwcorporatie tegen zeer lage kosten maatwerk leveren aan kwetsbare doelgroepen. In het kader van 'meedoen aan de maatschappij' wordt door maatschappelijke organisaties vaak eenzamen of sociaal geïsoleerden als doelgroep genoemd. Tegelijk heeft iedereen het wel eens over het inzetten op eigen kracht en zelfredzaamheid. Een Geluksroute combineert beide en levert voor relatief lage kosten schrikbarend goede resultaten.

Probleemgericht versus geluksgericht
In een Geluksroute worden kwetsbare burgers gevonden. Vaak zijn dat mensen die vanwege ziekte of handicap al lange tijd in het 'nietsdoen' zijn belandt. Zij worden uitgedaagd om een draai aan hun leven te geven. De vraag 'Hoe wil je je leven leiden?' staat dan ook centraal. In vier fasen benoemd een deelnemer zijn of haar situatie, vindt zijn of haar 'purpose in life' en wordt gestimuleerd om de eerste stappen in de goede richting te zetten. Uiteindelijk is er, voor degene die het niet zelf kan betalen, eenmalig een klein bedrag geld beschikbaar om die eerste stappen naar een betrokken en betekenisvol leven te kunnen zetten. Tenslotte wordt na het opstarten van de activiteit evaluatief contact onderhouden.

Meer geluk, minder zorgconsumptie
De resultaten zijn in de meeste gevallen overweldigend en verbluffend. Zoals te verwachten stijgt het welbevinden van de deelnemers. Onverwacht maar zeker niet onprettig: de zorgconsumptie daalt aanzienlijk, ook al is er in veel gevallen sprake van een chronische ziekte of handicap. Beide resultaten maken een Geluksroute zeer de moeite van het proberen waard. Niet in de laatste plaats met het oog op de toekomst wanneer de Begeleiding uit de AWBZ over komt naar gemeenten.

Meer informatie over Geluksroutes is te vinden op www.geluksbudget.nl
Aad Francissen (06 - 147 576 34) verzorgt de projectleiding over het onderzoek en begeleidt het proces van het inrichten van een Geluksroute.