Preventie

Geluksgericht werken en preventie

15 april 2021, 15 – 16.30 uur

‘Ik baal van het tekort bij jeugdhulp’ zei wethouder jeugdzorg Michiel van Willigen in De Stentor van 31 maart jongstleden. De wethouder baalt, omdat de hervorming van het systeem niet genoeg bleek. De zorg voor de jeugd werd uitgebreid met lichte en laagdrempelige hulp bij huisartsen en op scholen. Daarmee werd de zware zorg ontlast en toch was er over 2020 een tekort van drie miljoen euro, dat volgens het bericht wordt aangevuld vanuit de algemene middelen. Het tekort is volgens de wethouder niet alleen af te wentelen op corona.

Dit beeld uit Zwolle is representatief voor veel gemeenten in Nederland. Het lijkt alsof gemeentes geen andere keus dan te bezuinigen op algemene voorzieningen, zoals groen onderhoud, cultuur en welzijn ten behoeve van hulp en ondersteuning aan inwoners.

Hoe meer we aan de achterkant alles proberen te repareren, hoe meer er aan de voorkant misgaat. Hoe meer problemen er moeten worden opgelost, hoe minder middelen er zijn om problemen te voorkomen. Zijn we op het punt dat de hond in zijn eigen staart bijt? Het punt namelijk dat zorg en veiligheid steeds duurder worden, ten koste van de infrastructuur van een goed functionerende samenleving.

Preventie is veel meer dan voorlichting over een gezonde levensstijl en het verleiden van mensen tot gedragsverandering. Preventie in het kader van maatschappelijke stabiliteit is meer dan een veilige buurt-app, een rookmelder en een slot op de deur. Preventie is kortom veel meer dan succesvolle interventies. Dat is onze stelling voor de bijeenkomst ‘Geluksgericht werken als preventie voor dure zorg’.

Sportverenigingen, bibliotheken, musea, theaters, parken, wijkcentra en religieuze instellingen zijn de broedplaatsen voor welbevinden. Daar vinden mensen verbondenheid, inspiratie, zin. Daarop bezuinigen betekent: gevoelens van zinvol bezig zijn en inspiratie ontnemen, met vervreemding en eenzaamheid als resultaat. Dat leidt weer tot maatschappelijke onbalans met alle gevolgen en kosten van dien.

In de bijeenkomst gaan we de principes van geluksgericht werken na, en hoe de toepassing van deze principes in veiligheid, zorg en onderwijs een preventieve werking hebben.

Programma
15.00 opening
15.10 levendige voorbeelden

  • Margit Verhoeven vertelt hoe door het goed inrichten van het huis van haar dochter haar dochter aanzienlijk minder zorg nodig heeft en kwaliteit van leven wint
  • Ingrid Scherphof vertelt hoe het haar aanspreken op talenten en haar rol als organisator van vrouwenbijeenkomsten haar sterker maken dan welke zorg in het verleden dan ook

15.30 stellingen
15.50 uitwisselen ervaringen in kamers
16.20 conclusies
16.30 afsluiting

Opgeven kan via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar info@geluksacademie.org. U krijgt dan een link toegestuurd voor de bijeenkomst.

Scroll naar top