Geluksroute: van klacht naar kracht

De Geluksroute is een methodiek om mensen zelf weer aan het roer van hun leven te zetten, en daarmee mensen krachtiger mee te laten doen in de samenleving. De Geluksroute richt zich op mensen die hoog risico hebben op een laag welbevinden door eenzaamheid, (chronische) gezondheidsklachten en een lage sociaaleconomische status. Deze mensen kunnen in een negatieve spiraal komen van meer en meer zorg, zonder verder te komen in hun leven. Hulpverlenen is van nature gericht op het oplossen van problemen. Het risico daarvan is dat mensen als probleem geframed worden en dat ze zichzelf ook als probleem gaan ervaren. De Geluksroute biedt handreikingen om hier anders mee om te gaan. Je merkt dat mensen zich meer gezien voelen en dat professionals meer plezier in hun werk ervaren.

Bel Ruth Deddens via 06-41648534 of stuur een e-mail naar info@geluksacademie.org 

Meer Informatie

  • workshop kennis maken met geluksgericht werken. Deze workshop van een dag laat u kennis maken met de beginselen van het geluksgericht werken en wat dat betekent voor uw werk in de praktiijk. 
  • opleiding geluksconsulenten opleiding van 3 dagen waarna deelnemers de geluksroute kunnen geven aan hun cliënten. Ze leren de theorie achter het geluksgericht werken, ze krijgen handvatten en oefeningen hoe geluksgericht te werken en kunnen zelf ervaren wat aanpak doet. Ze leren werken met de stappen uit het werkboek.
  • Train de trainers is 3 daagse opleiding waar deelnemers verdiepende theorie krijgen over geluksgericht werken. Ze leren de basisprincipes en oefeningen. En krijgen training hoe ze workshop geluksgericht werken kunnen geven aan collega’s en lokale organisaties
  • Procesbegeleiding ondersteuning implementatie van het geluksgericht werken.We werken met een srippenkaart constructie waar u zelf kunt bepalen hoe de inzet adviseurs wordt ingezet,
  • Intervisie. U kunt gebruikmaken van ons intervisie aanbod.U kunt kiezen tussen intervisie binnen uw eigen organisatie maar u kunt ook kiezen voor het intervisietraject met organisaties die ook met de geluksroute werken.
  • Monitoring
Scroll naar top
Skip to content