de Geluksacademie

Van klacht naar kracht

Wij helpen jou om Nederlanders gelukkiger te maken

Aandacht richten op geluk, werkt. Dat is een wetenschappelijk gegeven. Stichting Geluksacademie helpt gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven om op succesvolle wijze geluksgericht te werken, door advies, coaching, training en intervisie.


Lees dit boekje! Zo kunnen mensen zelf succesvol bijdragen aan een verbetering van hun eigen leven.

Geluk

Programma's waarmee we jou verder kunnen helpen

Geluk

Geluksroute: van klacht naar kracht

De Geluksroute zet mensen op een positieve manier aan het roer van hun leven

 • Workshop kennis maken met geluksgericht werken
 • Opleiding geluksconsulenten
 • Train de trainers
 • Procesbegeleiding
  ondersteuning implementatie
 • Intervisie
 • Monitoring
man-rock-walking-person-winter-people-911850-pxhere.com

Kernkracht: geluksgericht beleid

Kernkracht vergroot de maatschappelijke stabiliteit

 • Interview – programma
 • Rondetafel – gesprekken
 • Werk-sessie stakeholders
 • Intervisie

Specifiek aanbod met betrekking tot COVID-19.

 • Een Quickscan welbevinden
 • Depolarisatie vanuit geluksgericht werken
 • Doe-sessie in co-creatie met welzijn, cultuur en spor
toegankelijkheidbeperking

Inclusie: perspectief voor iedereen

Geluksgericht werken draagt bij aan een hartelijke samenleving

 • Quickscan
 • Omdenk sessies
 • Opstellen Geluksagenda
 • Implementatie van Geluksagenda
 • Dialogen/gesprekstafels
 • Training inclusieing en intervisie
 • Aanjagen en ondersteunen Initiatieven

Ook zij zijn enthousiast over onze aanpak:

Lenny

Leny Claessens

Beleidsadviseur Sociaal Domein Gemeente Hellendoorn

“Als lokale projectleider van de Geluksroute van het eerste uur in Almelo heb ik mogen genieten van de vaak verrassend mooie resultaten voor alle betrokkenen. De positieve psychologie en positieve gezondheid krijgen sindsdien steeds meer bekendheid en aanhang. Dat is niet voor niks, want het werkt en is nodig in deze tijd! Toepassing van geluksgericht werken lijkt eenvoudig, maar vergt toch consequente training en begeleiding, is mijn ervaring. Daarom ben ik zo blij met de Stichting Geluksacademie, waar mensen aan verbonden zijn die hun sporen op dat gebied al jarenlang verdiend hebben.”

Geluksacademie

Gerard Nordkamp

grondlegger Geluksroute

“Iedereen heeft recht op geluk ook al ben je (tijdelijk) in eenzaamheid door welke oorzaak ook. Iedereen heeft talenten en eigen kracht. Het is onze taak dat te signaleren, nabij te zijn en te helpen met een duwtje deze kwetsbaren op het gelukspoor te helpen.”

 

Estaher Gerritesen

Esther Geerling

consulent Geluksroute

Zorgdat is een brede welzijnsorganisatie in Harderwijk. Een van de projecten die Zorgdat sinds drie jaar uitvoert is de Geluksroute. Samen met de Geluksacademie hebben we deze opgezet en verder doorontwikkeld in Harderwijk. Deze samenwerking ervaren wij als zeer positief.

Veel inwoners van Harderwijk hebben door de Geluksroute  onverwachte  mooie stappen gezet.

download

Gerben Westerhof

faculteitscoördinator Psychologie UTwente

“We hebben in zeven gemeenten onderzoek gedaan. We zagen dat mensen over de Geluksroute enthousiast waren en het beschreven als een ommekeer. Ze kregen handvatten om op een andere manier naar hun leven te kijken.”

Geluksgericht werken in de praktijk... en de resultaten

Geluksgericht werken gaat niet aan de problemen voorbij maar geeft aandacht aan en investeert in datgene wat iemand ontspanning en welbevinden biedt.

De resultaten zijn verrassend: in gemeente Harderwijk daalde bij deelnemers de eenzaamheid van 9.0 (sterk eenzaam) naar 5.9 (matig eenzaam) op een schaal van 0 tot 11.

Meer info…

Geluksgericht werken...

 • helpt door een goed doorontwikkelde methodiek met wetenschappelijke onderbouwing
 • doorbreekt de negatieve spiraal  door de aandacht in hulpverlening succesvol te verleggen
 • is geldbesparend door afnemende zorgkosten en preventieve werking
 • is samenbindend doordat het mensen tot hun recht laat komen, juist in de relatie met hun medemensen

Over ons

Vind het geluk

De Geluksacademie is een non-profit organisatie die zich inzet om het bruto lokaal geluk in Nederland te verhogen. De stichting werkt met een groep enthousiaste zelfstandige ondernemers die rond een gedeelde methodiek en werkwijze samenwerkt. Ieder met een andere achtergrond en eigen expertise. Zo vullen zij elkaar aan en maken ze elkaar beter. De Geluksacademie wordt bestuurd door een onafhankelijk en enthousiast team dat de missie en voortgang van de activiteiten bewaakt. Met veel plezier en een positieve blik.

Welke voordelen van geluksgericht werken passen het meest bij jou?

voor mensen in kwetsbare positie

 • nieuw perspectief
 • meer kwaliteit van leven
 • praktisch aan de slag

voor welzijnsorganisaties

 • tevreden cliënten
 • enthousiaste medewerkers
 • doelmatig en snel te realiseren

voor overheidsorganisaties

 • lagere zorgkosten
 • bewezen rendement
 • positieve energie

Wil je ook betere resultaten met de Geluksacademie?

Ontdek hoe geluksgericht werken  meetbare resultaten oplevert.

Op basis van wetenschappelijke onderzoeksresultaten weten we dat een op geluk gebaseerde benadering de moeite waard is als aanvulling op de traditionele focus op problemen en ziekte. Het kan meer balans brengen in de zorg voor kwetsbare groepen, die geluk net zo hard nodig hebben als ieder ander. Het moment om in actie te komen is nu.

Ervaar het effect van positieve psychologie!

Laat je inspireren voor een praktische en resultaatgerichte aanpak door een van onze experts

Voeg je header hier toe

Scroll naar top
Skip to content