Inclusie: toegankelijk voor iedereen

Bij geluksgericht werken gaat het om optimaal functioneren van mensen in de samenleving en om het optimaal functioneren van de samenleving zelf. Hoe zorgen we samen voor een hartelijke, open samenleving? Hoe kunnen we meer gewicht geven aan de maatschappelijke rollen en de veerkracht van alle mensen? De Geluksacademie benadert inclusie vanuit deze positieve insteek en laat de kansen en mogelijkheden zien voor een hartelijke samenleving. De uitdaging hierbij is om inclusie niet vóór de samenleving te organiseren, maar het initiatief van binnenuit te laten ontstaan door de samenleving zelf.

Bel Ruth Deddens via 06-41648534 of stuur een e-mail naar info@geluksacademie.org

Meer informatie

  • Quickscan hartelijke inclusieve samenleving
  • Omdenksessies/gesprekstafels overheid, maatschappelijke organisaties en inwoners gaan in gesprek over hoe je open kunt staan voor elkaar en rekening houdt met elkaar. We praten niet over mensen maar met mensen. en faciliteren het gesprek. Startpunt is de herkenning en gedeelde belangen
  • Opstellen lokale  Inclusie-agenda of Geluksagenda. Welke acties zijn er nodig om samenleving zo in te richten dat iedereen er echt volwaardig deel van uit kan maken. prioriteiten worden aangegeven
  • Implementatie van Geluksagenda. We versterken ervaringsdeskundigen (VN ambassadeurs), organisaties en overheden in hoe ze samen uitvoering kunnen geven aan het VN verdrag. We geven handvatten hoe ze dat praktisch kunnen doen.
  • Dialogen/gesprekstafels waarin inwoners met elkaar.
  • Training inclusie en accommodaties voor besturen/beheerders maatschappelijk vastgoed. Waarin zij stilstaan bij hun identiteit als acomodatie en de keuzes die daarbij passen. In hoeverre is iedereen welkom of juist niet? en wat moet er dan gebeuren? (samen met Onze Gebouwen).
  • Coaching en intervisie welzijnswerk op hun centrale rol vanuit geluksgerichte commnity building.
  • Aanjagen en ondersteunen Initiatieven uit samenleving die samenleving inclusiever maken.
    nalv ontmoetingen matchen we partijen die werk willen maken van inclusie, biundelen we krachten en stiimuleren en ondersteunen we het initiatief van binnenuit.
Scroll naar top
Skip to content