Onze instrumenten

Helemaal tot je recht komen als mens, met al je verlangens, talenten en tegelijk met al je belemmeringen. Dit doel wil de Geluksacademie met haar programma’s bereiken. We onderscheiden drie groepen van instrumenten

 • Workshop kennis maken met geluksgericht werken
 • Opleiding geluksconsulenten
 • Train de trainers
 • Procesbegeleiding
  ondersteuning implementatie
 • Intervisie
 • Monitoring
 • Interview – programma
 • Rondetafel – gesprekken
 • Werk-sessie stakeholders
 • Intervisie

Specifiek aanbod met betrekking tot COVID-19.

 • Een Quickscan welbevinden
 • Depolarisatie vanuit geluksgericht werken
 • Doe-sessie in co-creatie met welzijn, cultuur en sport
 • Quickscan
 • Omdenk sessies
 • Opstellen Geluksagenda
 • Implementatie van Geluksagenda
 • Dialogen/gesprekstafels
 • Training inclusie
 • Coaching en intervisie
 • Aanjagen en ondersteunen Initiatieven

Geluksroute: van klacht naar kracht

De Geluksroute is een methodiek om mensen zelf weer aan het roer van hun leven te zetten, en daarmee mensen krachtiger mee te laten doen in de samenleving. De Geluksroute richt zich op mensen met diverse risicofactoren voor een laag welbevinden: eenzaamheid, (chronische) gezondheidsklachten en een lage sociaal-economische status. Deze mensen lopen het risico in een negatieve spiraal te komen van meer en meer zorg, zonder verder te komen in hun leven.

Het effect daarvan is dat deelnemers sterker in het leven gaan staan, opener worden, meer vertrouwen hebben (ook in professionals, beter lange-termijnoplossingen zien. Neveneffect is ook dat mensen minder zorg en ondersteuning nodig hebben.

Lees verder…

Kernkracht: geluksgericht beleid​

 Kernkracht is een product dat primair gericht is op depolarisatie. Het is door de Geluksacademie ontwikkeld in samenwerking met de KCOW. In Kernkracht worden de principes van het geluksgericht werken toegepast op samenlevingsniveau. Om die reden hebben we het liever niet over depolarisatie maar over het vergroten en versterken van maatschappelijke stabiliteit. Het geluksgericht werken geeft daar praktische handvatten voor.

Covid-19 Binnen Kernkracht hebben we een specifiek aanbod met betrekking tot COVID-19. Door de ziekte en de maatregelen tegen de verspreiding van ziekte worden direct alle psychologische basisbehoeften van welbevinden aangetast. Dat verklaart de enorme impact van de coronacrisis. Met het product Kernkracht bieden we handvatten om met deze crisis om te gaan.

Ons aanbod bestaat uit

a. Intervisie

b. Een Quickscan welbevinden: hoe en waar wordt welbevinden aangetast en waar niet?

c. Theoriesessie over depolarisatie en geluksgericht werken

d. Doe-sessie waarin praktische activiteiten worden gecreëerd in co-creatie met welzijn, cultuur en sport

e. Een interviewprogramma waarin partijen over een door henzelf aangedragen maatschappelijk thema mbt veiligheid en maatschappelijke stabiliteit

f. Rondetafelgesprekken met diverse stakeholders over het thema van punt e.

g. Werk-sessie als opvolging van punt e. en f.

Lees verder …

Inclusie: toegankelijk voor iedereen

Hartelijke inclusie. Bij geluksgericht werken gaat het optimaal van functioneren van mensen in de samenleving en om het optimaal functioneren van de samenleving zelf. Inclusie gaat om het geluk op samenlevingsniveau. In de samenleving bestaan allemaal uitsluitingsmechanismen. Dat zou je de handicap van de samenleving kunnen noemen. Hoe zorgen we samen voor een hartelijke, open maatschappij? Hoe kunnen we meer gewicht geven aan de maatschappelijke rollen en de veerkracht van mensen met een beperking? De Geluksacademie benadert inclusie vanuit deze positieve insteek en laat de kansen en mogelijkheden zien voor een hartelijke samenleving. Dat doet ze door:

a. Ondersteunen van gemeenten bij het maken van een lokale inclusie-agenda

b. Training geluksgerichte werken en inclusie voor gemeenten en welzijnswrk,

c. Training inclusie en accommodaties (samen met Onze Gebouwen)

d. Organiseren dialogen samenleving

e. Coaching welzijnswerk

f. Aanjagen en ondersteunen Initiatieven uit samenleving die samenleving inclusiever maken.

Lees verder … 

Scroll naar top
Skip to content