Over ons

De stichting

Stichting Geluksacademie is opgericht in januari 2021. Zij zet het werk voort van de voormalige stichting Arcon, dat door Ruth Deddens-Berentschot verder is ontwikkeld. De stichting schakelt regelmatig een team van betrokken professionals in voor de uitvoering van haar projecten en activiteiten, en dit is ons huidige team:

Visie

Waartoe is de Geluksacademie op aarde?

Net als geld kun je je tijd en aandacht maar één keer besteden. Door aandacht te geven aan wat je belangrijk en leuk vindt, aan wat goed gaat en met wie je je verbonden voelt, werk je direct aan je eigen geluk.

Onze definitie van geluk is dat je tot je recht komt als mens, in relatie tot anderen. Niet voor iedereen is dat echter even makkelijk. In samenlevingsvraagstukken staat daarom vaak de problematiek centraal en daarmee de vraag naar oplossingen van problemen. De rol van professional wordt daarmee de rol van probleemoplosser. Het financieringssysteem van het sociale domein is ingericht op basis van oplossen wat niet goed gaat.

De valkuil van een oplossingsgerichte benadering is dat mensen, buurten, wijken worden geframed als probleem. De Geluksacademie helpt om het totaalperspectief weer te zien en wil gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en werkgevers daarin ondersteunen.

Bestuur

Roeland Tameling

Roeland Tameling
(voorzitter)
directeur City Result

Francien Steunenberg

Francien Steunenberg
(penningmeester)
zorgadviseur 

Ed Wezenberg

Ed Wezenberg
(secretaris)
provinciaal kwartiermaker 

Laura Weiss

Laura Weiss
onderzoeker VU en UTwente

Albert Barth

Albert Barth
sociaal ondernemer

Medewerkers

De stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst, maar werkt met enthousiaste vrijwilligers en een pool van freelancers waar we goede ervaringen mee hebben. In het bijzonder:

Ruth Deddens

Ruth Deddens
inhoudelijk coördinator

Alma van Steenbergen
projectcoördinator

Gijs van den Brink

Gijs van den Brink
webdesign

ANBI status

De Geluksacademie werd in maart 2021 opgericht als stichting voor geluksgericht werken. Stichting Geluksacademie is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst en daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Het RSIN/fiscaal nummer van de Geluksacademie is XXX. Kijk hier voor de jaarrekening zodra die gepubliceerd is. (naar verwachting eerste kwartaal 2022)

Jouw giften zijn hierdoor onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Hier het officiële document

Partners

Scroll naar top
Skip to content