Kernkracht: geluksgericht beleid

Kernkracht is een methodiek die we samen met het KCWO ontwikkeld hebben om polarisatie tegen te gaan. We passen binnen Kernkracht de principes van het geluksgericht werken toe op samenlevingsniveau. Daarom hebben we het niet over depolarisatie maar over het vergroten en versterken van de maatschappelijke stabiliteit. Het geluksgericht werken biedt hier praktische handvatten voor. Vooral tijdens de Covid-19 pandemie wordt het belang van aandacht geven aan stabiliteit voelbaar. Door de ziekte en de maatregelen tegen de verspreiding ervan worden direct alle psychologische basisbehoeften van welbevinden aangetast. Dat verklaart de enorme impact van de coronacrisis. Met het product Kernkracht bieden we handvatten om met deze crisis om te gaan.

Bel Ruth Deddens via 06-41648534 of stuur een e-mail naar info@geluksacademie.org 

Meer informatie

  • Een interviewprogramma over een door partijen zelf aangedragen maatschappelijk thema mbt veiligheid en maatschappelijke stabiliteit.
  • Rondetafelgesprekken met diverse stakeholders over het thema dat gekozen is tijdens interviewprogramma
  • Werk-sessie stakeholders waarin de principes van geluksgericht werken praktisch toegepast worden op het gekozen thema
  • Intervisie waarin stakholders elkaar scherp houden bij implementatie

Binnen Kernkracht hebben we een specifiek aanbod met betrekking tot COVID-19.

  1. Een Quickscan welbevinden: hoe en waar wordt welbevinden aangetast en waar niet
  2. Theoriesessie over depolarisatie en geluksgericht werken.
  3. Doe-sessie waarin praktische activiteiten worden gecreëerd in co-creatie met welzijn, cultuur en sport
Scroll naar top
Skip to content